Categories
DPM HIU 2021

Tugas dan Wewenang DPM HIU UPI 2021

DPM Himatika ‘Identika’ UPI memiliki tugas dan wewenang :

  1. Mengadakan musyawarah mahasiswa
  2. Mengawasi BEM Himatika ‘Identika’ UPI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya
  3. Menampung dan merumuskan aspirasi warga dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang terkait
  4. Mengeluarkan memorandum apabila BEM Himatika ‘Identika’ UPI tidak melaksanakan tugasnya atau menyimpang dari arahan ketetapan mumas Himatika ‘Identika’ UPI
  5. Mengadakan Mumas Istimewa apabila BEM Himatika ‘Identika’ UPI tidak menghiraukan memorandum dan atau tidak dapat memenuhinya.
  6. Menetapkan dan mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Organisasi (RAPBO) Himatika ‘Identika’ UPI
  7. Membentuk dan merevisi peraturan-peraturan yang diperlukan bersama ketua BEM Himatika ‘Identika’ UPI
  8. Mempersiapkan pencalonan ketua BEM Himatika ‘Identika’ UPI.
Categories
DPM HIU 2021

Struktur DPM 2021

KetuaDandi Ramadhan
Sekretaris dan BendaharaNadya Haniyah
Komisi LegislasiDwi Septi Andini
 Hilda Kurnia Fitri
 Lutfi Kurrotaeni
 Nova Masripah M.
 Raihan Ahmil Rizki
Komisi PengawasanRidwan Maulana F.
 Annisa Fitri Adawiyyah
 Rifqy Sayidi Raspati
 Maulana Firman Nurdiansyah
 Dian Nugraha
 Dhea Cantika