Categories
DPM HIU 2020

Tugas dan Wewenang DPM Himatika ‘Identika’ UPI

Tugas dan Wewenang DPM Himatika ‘Identika’ UPI

DPM Himatika ‘Identika’ UPI memiliki tugas dan wewenang :

  1. Mengadakan musyawarah mahasiswa
  2. Mengawasi BEM Himatika ‘Identika’ UPI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya
  3. Menampung dan merumuskan aspirasi warga dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang terkait
  4. Mengeluarkan memorandum apabila BEM Himatika ‘Identika’ UPI tidak melaksanakan tugasnya atau menyimpang dari arahan ketetapan mumas Himatika ‘Identika’ UPI
  5. Mengadakan Mumas Istimewa apabila BEM Himatika ‘Identika’ UPI tidak menghiraukan memorandum dan atau tidak dapat memenuhinya.
  6. Menetapkan dan mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Organisasi (RAPBO) Himatika ‘Identika’ UPI
  7. Membentuk dan merevisi peraturan-peraturan yang diperlukan bersama ketua BEM Himatika ‘Identika’ UPI
  8. Mempersiapkan pencalonan ketua BEM Himatika ‘Identika’ UPI.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *